Login

Červená

V naší Červené třídě se scházíme od 7,00 hodin.

Do půl deváté máme volné hry, které vycházejí z týdenního tématu.
Předškoláci se věnují grafomotorickým cvičením, dle zájmu se zapojují i mladší děti.
Práce dětí jsou vystaveny v šatně, rodiče mohou nahlédnout, jak jejich dítě pracuje.

Vždy v pondělí si děti samostatně pověsí ručník v umývárně na svoji značku. Před jídlem si umyjí ruce.
Začínáme svačit kolem 8,30 hodin.

Každý týden má některý z předškoláků službu. Ten rozdává talíře a pití. Samostatně si každý nandavá jídlo.
Hra konči přibližně v 9,00 hodin. Děti samostatně uklízejí hračky na svá místa. Vždy jeden předškolák úklid zkontroluje.

Po deváté hodině začínáme řízené činnosti vycházející z týdenního tématu se zaměřením na výtvarnou, hudební, jazykovou výchovu, rozvoj předmatematických představ atd.
Po těchto činnostech následuje pobyt venku.

Děti jsou vedeny k samostatnosti při osobní hygieně i oblékání. U mladších dětí oceňujeme snahu, pomůžeme.
Po pobytu venku jsou děti vedeny k tomu, aby své věci uložily na svá místa v šatně.

Následuje hygiena a oběd v 11,30 hodin.
Při obědě si mohou děti samy volit množství jídla.
Polévku nalévá p. učitelka, předškoláci zkouší nalévat sami.
Druhé jídlo si přinášejí děti samostatně. Učí se p. kuchařkám za oběd poděkovat.

Po obědě následuje hygiena, čistění zoubků.

Během celého dne mají děti k dospozici pitný režim. Kapesníčky v košíčku si děti berou samy dle potřeby.

Ve 12,00 hodin odcházejí předškoláci s p. učitelkou do Klubu předškoláků, mladší děti do ložnice.

Klademe důraz na pohodu ve třídě a především bezpečnost dětí.

Příchod do mateřské školy dětem usnadní zvládnutí hygienických a stravovacích návyků, vedení k samostatnosti.NOVINKY MŠ BERUŠKA

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY MŠ BERUŠKA

www.skolka.tsviny.cz
HOME MŠ Trhové Sviny
DOMŮ
Mateřská škola Čtyřlístek
Mateřská škola Beruška

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign